Προσλήψεις 145 ατόμων στις κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων


Ο Δήμος Αθηναίων ύστερα από την υπ΄ αριθ. 252/16-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής,


για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:

  • 1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας άνω των 30 ετών)
  • 2 ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟI ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)
  • 4 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)
  • 10 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ηλικίας 18 -30 ετών)
  • 18 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ (ηλικίας 18 -30 ετών)
  • 110 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ – ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ (ηλικίας 18 -30 ετών)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από σχετικό πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν σε περίπτωση επιλογής τους, με την άφιξη τους στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 17/05/2017 έως και 26/05/2017.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη κερδοσκοπικού φορέα θα συνεκτιμηθεί.

πηγή: www.altsantiri.gr