Εταιρεία security στον Ασπρόπυργο ζητεί οδηγούς


Μεγάλη εταιρεία security με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητεί οδηγούς για βραδινή εργασία στα περιπολικά της εταιρείας.
Η εταιρεία παρέχει άμεση πρόσληψη, μόνιμη απασχόληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δίπλωμα Β΄κατηγορίας.

Και να έχουν την απαιτούμενη άδεια security

Ώρες επικοινωνίας για την αγγελία 24ωρες

Tηλέφωνο: 210-5574837
Κινητό: 693 622 2102